منو

پرفروش ترین محصولات

محصولی در لیست شگفت انگیز ها موجود نیست !
  • تمامی محصولات دریایی ما کاملا تازه و صید روز میباشند
  • صیادباشی تازگی و اصالت محصولات را تضمین میکند
  • ارسال سریع، بهداشتی و کاملا تازه تمامی محصولات

ماهی

ماهی های برتر

ماهی صبیتیماهی صبیتی (چندال/جهرو/جاهرو) تازه صید روز بندرعباس
ماهی صبیتی (چندال/جهرو/جاهرو) تازه صید روز بندرعباس
510,000 تومان
ماهی سارمماهی سارم یا مقوا سلیمانی تازه و صید روز بندرعباس
ماهی سارم یا مقوا سلیمانی تازه و صید روز بندرعباس
220,000 تومان
ماهی مقواماهی مقوا سفید (جش سفید / گیش) تازه و صید روز بندرعباس
ماهی مقوا سفید (جش سفید / گیش) تازه و صید روز بندرعباس
250,000 تومان
ماهی سرخو صادراتیماهی سرخو صادراتی (سرخو چمن) تازه صید روز بندرعباس
ماهی سرخو صادراتی (سرخو چمن) تازه صید روز بندرعباس
390,000 تومان

ویژه های دریایی

ماهی

جدیدترین های

میگو

جدیدترین ها
محصولی در لیست شگفت انگیز ها موجود نیست !

ویژه دریایی

جدیدترین ها
محصولی در لیست شگفت انگیز ها موجود نیست !

ماهی

مخصوص شکم پر خرید

میگو

بهترین میگو ها خرید

ویژه دریایی

لابستر،صدف،کالاماری خرید

محصولات فروش ویژه

ماهی سرخو صادراتیماهی سرخو صادراتی (سرخو چمن) تازه صید روز بندرعباس
ماهی سرخو صادراتی (سرخو چمن) تازه صید روز بندرعباس
390,000 تومان